In English

Trädslag

Den Nationella kommissionen för snabbväxande lövträd verkar för ett bättre nyttjande av trädslag inom familjerna videväxter (Salicaceae) och björkväxter (Betulaceae).

I familjen videväxter ingår de båda släktena poppel (Populus) och vide (Salix), vilka är intressanta för svenska förhållanden. Inom släktet Populus finns en naturligt förekommande art i vårt land, asp (P. tremula), medan det för Salix finns 36 arter som kan betraktas som inhemska, såväl trädformade (t.ex. sälg (S. caprea), knäckepil (S. fragilis)) som buskformade arter (t.ex. gråvide (S. cinerea), grönvide (S. phylicifolia)). De olika Populus- och Salix-arterna har stora värden för olika ändamål såsom produktion av biomassa och foder, biodiversitet, insektsfauna och socialt.

I familjen björkväxter finns släktena björkar (Betulaceae) och alar (Alnus). I båda släktena ingår inhemska arter i vårt land: vårtbjörk (Betula pendula), glasbjörk (B. pubescens), dvärgbjörk (B. nana), samt klibbal (A. glutinosa) och gråal (A. incana).

Förutom de naturligt förekommande arterna har även ett stort antal arter importerats och hybrider har skapats mellan såväl främmande som inhemska arter. Som exempel kan nämnas popplar, hybridasp och flera av de salixsorter som används vid praktisk odling. Huvudsyftet med dessa importerade arter är att producera biomassa för olika ändamål, ofta som energiråvara men också som virke och massaved.

Mer information om respektive trädslag finns under punkterna nedan samt under Stöd och regler:

salix hybridasp poppel

I familjen Salicaceae ingår bl.a. salix (klon Tora, t.v.), hybridasp (mitten) och popplar av balsamtyp (t.h.), vilka används för att bl.a. producera biomassa för energiändamål i Sverige. Foton: L. Rytter