In English

Trädslag

International Poplar Commission (IPC) och den Nationella Poppelkommissionen verkar för ett bättre nyttjande av trädslag inom familjen Salicaceae. I familjen Salicaceae ingår de båda släktena Populus och Salix, vilka är intressanta för svenska förhållanden. Inom släktet Populus finns en naturligt förekommande art i vårt land, asp (P. tremula), medan det för Salix finns 36 arter som kan betraktas som inhemska, såväl trädformade (t.ex. sälg (S. caprea), knäckepil (S. fragilis)) som buskformade arter (t.ex. gråvide (S. cinerea), grönvide (S. phylicifolia)). De olika Populus- och Salix-arterna har stora värden för olika ändamål såsom produktion av biomassa och foder, biodiversitet, insektsfauna och socialt.

Förutom de naturligt förekommande arterna har även ett stort antal arter importerats och hybrider har skapats mellan såväl främmande som inhemska arter. Som exempel kan nämnas popplar, hybridasp och flera av de salixsorter som används vid praktisk odling. Huvudsyftet med dessa importerade arter är att producera biomassa för olika ändamål, ofta som energiråvara men också som virke och massaved.

Mer information om respektive trädslag finns under punkterna nedan samt under Stöd och regler:

salix hybridasp poppel

I familjen Salicaceae ingår bl.a. salix (klon Tora, t.v.), hybridasp (mitten) och popplar av balsamtyp (t.h.), vilka används för att bl.a. producera biomassa för energiändamål i Sverige. Foton: L. Rytter