In English

Styrelse och medlemskap

Poppelkommissionens styrelse ska representera såväl forskning, som praktisk odling och myndighetsutövning för släktena Populus och Salix. Det innebär att representanter för de olika verksamheterna bör ingå i styrelsen. Styrelsen ska bestå av ordförande samt lägst 3 och högst 8 ordinarie ledamöter samt högst 2 suppleanter.

Mandattiden är 1 år för ordföranden samt 2 år för övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter. Mandatperioden löper från årsmöte till årsmöte.

För närvarande ingår följande personer i styrelsen:

- Annelie Adler, SLU, ordförande (anneli.adler@slu.se)
- Gabriele Engqvist (gabriele.engqvist@gmail.com)
- Nils Fahlvik, Skogforsk (Nils.Fahlvik@skogforsk.se)
- Per Hazell, Skogsstyrelsen (Per.Hazell@skogsstyrelsen.se)
- Bo Nilsson, Häckeberga Säteri (Bo.Nilsson@hackeberga.se)
- Anna Monrad Jensen, Linnéuniversitetet (anna.jensen@lnu.se)
- Mauritz Ramstedt, forskningskonsult (Mauritz.Ramstedt@mail.com)
- Ann-Christin Rönnberg-Wästljung, SLU (anki.wastljung@slu.se)

Nationella poppelkommissionen är numera en ideell förening. Vi hoppas du vill stötta det arbete som kommissionen gör (bl.a. poppeldagen, hemsidan, informations- och kunskapsspridning, internationella kontakter, gemensam plattform för forskare, odlare och myndigheter etc.). Det gör du genom att bli medlem och det blir du genom att betala in årsavgiften på bankgiro 897-4727 (Swedbank) och ange namn och kontaktinformation. Avgiften är 100 SEK per person och år.

Poppelkommissionens stadgar finns i nedanstående PDF-fil
pdf NPC_stadgar_2017-05.pdf

Årsmötesprotokoll:
pdf Protokoll årsmöte 4 sept 2014
pdf Protokoll årsmöte 3 sept 2015
pdf Protokoll årsmöte 28 sept 2016
pdf Protokoll årsmöte 14 sept 2017
pdf Protokoll årsmöte 29 aug 2018
pdf Protokoll årsmöte 5 sept 2019

Landsbygdsprogrammet 2015-
pdf Energi, klimat och landsbygdsutveckling 2014-2020