In English

Salix

Det finns runt 330-500 arter av Salix i världen, huvudsakligen i tempererade och arktiska områden, men även i subtropiska och tropiska områden. De flesta arter av Salix hör hemma i Kina (ca 275 arter), f.d. Sovjetunionen (ca 120 arter), Nordamerika (ca 100 arter) och Europa (ca 65 arter). Salix är ett besvärligt släkte att artbestämma på grund av stor individuell variation inom en art (polymorfism) och spontan korsning mellan olika arter (hybridisering och polyploidi). Korgvide, Salix viminalis, infördes redan i början av 1700-talet till Sverige eftersom den lämpade sig väl för korgbindning. Denna art är idag mest använd för biomassaproduktion i energiskogsodlingar då den har en utomordentligt snabb tillväxt.

Anpassningar till ett brett spektrum av klimat gör salixarter lämpliga för odling i många regioner i världen. Dessutom har omfattande utbyte av salixarter mellan kontinenter skett genom mänsklig verksamhet, särskilt sedan kolonialtiden och därefter.

I Sverige finns idag flera kommersiella sorter av salix på marknaden som lämpar sig för odling under de svenska klimatförhållandena. salix Odlingar av salix för biomassaproduktion (energiändamål) är idag ett vanligt inslag i jordbrukslandskapet i södra och mellersta Sverige. Foto: N-E Nordh.