In English

Produktion

Produktionssiffror på mer än 20 ton per hektar och år har rapporterats efter 3 till 5 års tillväxt i gödslade experimentella bestånd av salix odlade i Sverige. Men produktionen i kommersiella odlingar av salix i södra och mellersta Sverige ligger vanligtvis inom intervallet 5 till 15 ton per hektar och år, med stor variation mellan odlare och lokaler. Som en följd av ökad användning av förbättrade sorter och bättre skötsel förväntas den genomsnittliga avkastningen i svenska odlingar av salix öka betydligt framöver. Lönsamhetskalkyler för salix finns på Jordbruksverkets webbplats.

Förädlingsarbetet med hybridasp i Sverige har pågått sedan den första hybriden framställdes för över 50 år sedan. Produktionen hos materialet har ökat från ca 16 m3sk per hektar och år till en uppskattad nivå av ca 25 m3sk per hektar och år med det nu framtagna och rekommenderade odlingsmaterialet.

bild produktionssiffror

Resultatet av det genetiska förädlingsarbetet på hybridaspens produktion i Sverige. Det först framtagna odlingsmaterialet uppvisade en medeltillväxt på bättre marker på omkring 16 m3sk per hektar och år. Från material utvalt under 80-talet, vilket ofta finns i dagens odlingar, kan man förvänta sig 20 m3sk. Om man väljer de 10% bästa klonerna, vilket är det odlingsmaterial som används kommersiellt idag vid nyanläggning, visar beräkningar att man kommer att nå ca 25 m3sk per hektar och år i medeltillväxt.

Kunskapen om möjliga produktionsnivåer för poppel är ännu ett ganska oskrivet kapitel för nordeuropeiska förhållanden. Erfarenheterna grundar sig dessutom huvudsakligen på en enda klon, OP42. De få jämförelser som hittills gjorts indikerar dock att poppel tycks ha en något högre medeltillväxt än den som uppmätts för hybridasp.