In English

Praktisk odling

Odling av salix, hybridasp och poppel bygger på höga produktionsnivåer och korta omloppstider. Det betyder att odlingsmaterialet har stor betydelse. Men lika viktigt är att etableringen fungerar och att plantorna slipper konkurrens från ogräs, liksom förblir skadefria, och kan starta snabbt.

Därför har mycket av nuvarande resurser satsats på att ta fram effektiva etableringssystem. Det handlar sålunda om vilken planttyp som ska användas, dvs. stickling eller rotad planta, sticklingslängd samt markförberedelser.

Markförberedelserna som för närvarande testas är marktäckning på jordbruksmark och olika former av markberedning på skogsmark. Eftersom etablering av bestånden är dyrbar och dessutom kommer tidigt under omloppstiden så har den stor betydelse för det kommande ekonomiska utfallet.

Läs mer om:

Jordbruksverket har tagit fram en handbok för odling av salix och även en webbutbildning, och Skogforsk och SLU har gemensamt producerat en handledning för odling av hybridasp och poppel (Se även under länkar).

poppelstickling

På jordbruksmark testas marktäckning för att förbättra och förkorta etableringsfasen. Här visas en lång poppelstickling som planterats i marktäckande plast. Foto: L. Rytter