In English

Poppel

Olika poppelarter har introducerats i Sverige sedan lång tid tillbaka. Ursprungliga användningsområden var bland annat som alléträd och vindskydd. Det är först under de senaste decennierna som produktionsbestånd av poppel etablerats.

Anledningen till det ökade intresset för poppel, framförallt i södra Sverige, har varit de höga produktionsnivåer som man uppnått. Inledningsvis användes svartpopplar. De visade sig inte klara av det svenska klimatet och har därför ersatts av olika typer av balsampopplar.

De nuvarande odlingarna domineras av en unik klon, benämnd OP42. Den är en korsning mellan Populus trichocarpa och Populus maximowiczii, båda representanter för gruppen balsampopplar. Under de senaste åren har en klonblandning (12 olika kloner varav OP42 är en) tagits fram för kommersiell odling. Den huvudsakliga odlingsinriktningen har hittills varit som energiråvara. Arbete pågår också för att ta fram ett härdigare poppelmaterial för mellersta och norra Sverige. Det finns också ett antal kloner under namnet Snowtiger som är lämpade för mer nordliga breddgrader.

poppelplanta

Poppelplantor produceras oftast som rotade stamsticklingar. Foto: L. Rytter