In English

Nyheter

- Årets poppeldag kommer preliminärt att genomföras den 5:e september på Tönnersjöhedens Försökspark. Mer information om tider och innehåll kommer att annonseras under sommaren.

- Den 6:e februari hölls en omröstning hos FAO i Rom angående den fortsatta verksamheten inom International Poplar Commission (IPC). Huvudfrågan var om verksamheten ska utökas att även omfatta andra snabbväxande trädslag än Salix och Populus. Förslaget om utökad verksamhet röstades igenom. Ni kan läsa om omröstningen på följande länk: http://www.fao.org/forestry/ipc/83645/en/

- En ny rapport analyserar problem och möjligheter vid etablering av snabbväxande lövträd. Du hittar rapporten här.

- Skogsstyrelsen har kommit med nya förslag om Föreskrifter för anläggning av skog. Läs mer om det som är aktuellt för poppelkommissionens verksamhet här.

- Poppelkommissionens årsmöte 2018 hölls onsdagen den 29:e augusti i trakten av Åryd öster om Växjö. Protokoll från årsmötet hittas under fliken Styrelsen.

- International Poplar Symposium (IPS) höll sin 7:e konferens i Argentina 28 oktober – 4 november i och omkring Buenos Aires. IPS är en arbetsgrupp under IUFRO. Länk till konferensen: https://poplarsymposium.blogspot.com.ar.

- IPC Newsletter – Läs nyhetsbrevet "Poplar and Willow News" (Oktobernumret ute nu) från Internationella poppelkommissionen: http://www.fao.org/forestry/ipc/74028/en/

- Det 25:e mötet för International Poplar Commission (IPC) hölls i Berlin, Tyskland, 13-16 september 2016. Efter konferensen genomfördes ett par exkursioner varav den ena gick genom Sverige, från Skåne till Mälardalen. Annonsering av mötet finns på FAO:s webbsida: http://www.fao.org/forestry/ipc2016/en/ och i Tyskland: https://www.ipc25berlin2016.com/

- En ny handbok har publicerats för odlare av poppel och hybridasp. Handboken har utarbetats åt Jordbruksverket av Hushållningssällskapet i Skaraborg, Skogforsk och SLU och kan laddas ned gratis via följande länk: https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr355.html

- Nu kan du bli medlem i poppelkommissionen, klicka här för mer information.

- Papperspopplar och energipilar. Ny bok om snabbväxande lövträdsarter med fokus på produktion av biomassa för energiändamål och råvara för papperstillverkning, författad av professor emeritus Lars Christersson. Mer om boken finns på författarens blogg och boken finns att tillgå i bokhandeln.

- IPC tillhandahåller publikationer för nedladdning. Bl.a. finns en mycket läsvärd bok tillgänglig för nedladdning, Poplars and Willows (http://www.fao.org/forestry/ipc/69946@158687/en/)