In English

Nyheter

- Poppelkommissionens årsmöte 2017 genomförs torsdagen den 14:e september med start kl. 10.00. Plats: Ålvikens gård söder om Trosa (WGS 84 decimal – 58.858624, 17.514954). I samband med årsmötet har vi även ett par intressanta föredrag om poppelodling av Henrik Söderberg (vår värd) och Karin Hjelm (Skogforsk). Dagen avslutas med en fältexkursion i området. Anmälan sker till Lars Rytter (lars.rytter@skogforsk.se) eller Anki Rönnberg-Wästljung (anki.wastljung@slu.se) senast 10:e augusti från vilka mer upplysningar kan fås. Varmt välkomna.

- Årsmötet 2016 hölls på Hushållningssällskapets försöksgård Rånna strax norr om Skövde. Protokoll från årsmötet hittas under flik Styrelsen.

- Det 25:e mötet för International Poplar Commission (IPC) hölls i Berlin, Tyskland, 13-16 september 2016. Efter konferensen genomfördes ett par exkursioner varav den ena gick genom Sverige, från Skåne till Mälardalen. Annonsering av mötet finns på FAO:s webbsida: http://www.fao.org/forestry/ipc2016/en/ och i Tyskland: https://www.ipc25berlin2016.com/

- En ny handbok har publicerats för odlare av poppel och hybridasp. Handboken har utarbetats åt Jordbruksverket av Hushållningssällskapet i Skaraborg, Skogforsk och SLU och kan laddas ned gratis via följande länk: http://www.jordbruksverket.se/5.724b891214e1b9d0c4849dbe.html

- Nu kan du bli medlem i poppelkommissionen, klicka här för mer information.

- Papperspopplar och energipilar. Ny bok om snabbväxande lövträdsarter med fokus på produktion av biomassa för energiändamål och råvara för papperstillverkning, författad av professor emeritus Lars Christersson. Mer om boken finns på författarens blogg och boken finns att tillgå i bokhandeln.

- IPC Newsletter – Läs nyhetsbrevet "Poplar and Willow News" från Internationella poppelkommissionen: http://www.fao.org/forestry/ipc/74028/en/

- IPC tillhandahåller publikationer för nedladdning. Bl.a. finns en ny och mycket läsvärd bok tillgänglig för nedladdning, Poplars and Willows (http://www.fao.org/forestry/ipc/69946@158687/en/)

- Energimyndigheten har finansierat ett projekt med titeln ”Samordnande Populus-program” . Syftet har varit bl.a.  att utveckla en samverkan mellan pågående och planerade forskningsprojekt samt peka ut viktiga framtida forskningsinsatser. De senaste lägesrapporterna finns i bifogade dokument: Lägesrapport 2014, Lägesrapport 2013.