In English

Nyheter

- Årsmötet 2020 genomförs tisdagen den 15:e september kl 10-12 digitalt via Zoom. Klockan 10 börjar vi med ett föredrag från prof. Joseph Samec från Stockholms Universitet. Föredraget handlar om en innovativ kemisk process som omvandlar cellulosan och ligninet i snabbväxande lövträd till cellulosafiber och ligninolja. Denna process är lovande för framtida bioraffinaderier som skall omvandla alla komponenter i trä till värdefulla produkter. Välkomna! Anmälan till anneli.adler@slu.se.

- Nu finns det möjlighet att se en mycket intressant film om den inhemska aspens betydelse för biologisk mångfald på följande länk: https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2019/aspen--en-interaktiv-film-om-ett-viktigt-naturvardstrad/ 

- Medlemsavgiften på 100 SEK per person och år kan nu betalas in även via ett Swish-nummer anslutet till föreningen: 123 623 81 17. Skriv ditt namn på raden för meddelanden.

- Det 26:e mötet för International Poplar Commission i Rom är flyttad till år 2021. Temat för mötet är: betydelsen av snabbväxande lövträd för en hållbar tillförsel av träråvara samt dess roll föratt minska klimatförändringarna ("The role of Salicaceae and other fast-growing trees in sustainable wood supplies and climate change mitigation"). IPCs sekretariat kommer att skicka ut en ny kallelse till mötet i början av 2021.

- Poppelkommissionens årsmöte hölls den 5:e september på Tönnersjöhedens Försökspark. Protokoll från årsmötet hittas under fliken Styrelsen.

- IPC Newsletter – Läs nyhetsbrevet "Poplar and Willow News" (Juninumret ute nu) från Internationella poppelkommissionen: http://www.fao.org/forestry/ipc/74028/en/

- Den 6:e februari hölls en omröstning hos FAO i Rom angående den fortsatta verksamheten inom International Poplar Commission (IPC). Huvudfrågan var om verksamheten ska utökas att även omfatta andra snabbväxande trädslag än Salix och Populus. Förslaget om utökad verksamhet röstades igenom. Ni kan läsa om omröstningen på följande länk: http://www.fao.org/forestry/ipc/83645/en/

- En ny rapport analyserar problem och möjligheter vid etablering av snabbväxande lövträd. Du hittar rapporten här.

- Skogsstyrelsen har kommit med nya förslag om Föreskrifter för anläggning av skog. Läs mer om det som är aktuellt för poppelkommissionens verksamhet här.

- Poppelkommissionens årsmöte 2018 hölls onsdagen den 29:e augusti i trakten av Åryd öster om Växjö. Protokoll från årsmötet hittas under fliken Styrelsen.

- International Poplar Symposium (IPS) höll sin 7:e konferens i Argentina 28 oktober – 4 november i och omkring Buenos Aires. IPS är en arbetsgrupp under IUFRO. Länk till konferensen: https://poplarsymposium.blogspot.com.ar.

- Det 25:e mötet för International Poplar Commission (IPC) hölls i Berlin, Tyskland, 13-16 september 2016. Efter konferensen genomfördes ett par exkursioner varav den ena gick genom Sverige, från Skåne till Mälardalen. Annonsering av mötet finns på FAO:s webbsida: http://www.fao.org/forestry/ipc2016/en/ och i Tyskland: https://www.ipc25berlin2016.com/

- En ny handbok har publicerats för odlare av poppel och hybridasp. Handboken har utarbetats åt Jordbruksverket av Hushållningssällskapet i Skaraborg, Skogforsk och SLU och kan laddas ned gratis via följande länk: https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr355.html

- Nu kan du bli medlem i poppelkommissionen, klicka här för mer information.

- Papperspopplar och energipilar. Ny bok om snabbväxande lövträdsarter med fokus på produktion av biomassa för energiändamål och råvara för papperstillverkning, författad av professor emeritus Lars Christersson. Mer om boken finns på författarens blogg och boken finns att tillgå i bokhandeln.

- IPC tillhandahåller publikationer för nedladdning. Bl.a. finns en mycket läsvärd bok tillgänglig för nedladdning, Poplars and Willows (http://www.fao.org/forestry/ipc/69946@158687/en/)