In English

Länkar

Faktablad om poppel och hybridasp i Fakta Skog (SLU):

Fakta Skog 2011 nr 31: Hybridpoppelns biomassa- och volymproduktion - en framtida potential
Fakta Skog 2012 nr 3: Poppelns höjdutveckling — växer snabbt med korta omloppstider
Fakta Skog 2012 nr 5: Tillvaratagande av hybridpoppelns stubbar och stubbskott — en tänkbar råvara för bioenergianvändning
Fakta Skog 2013 nr 1: Beskogning av jordbruksmark — stora möjligheter men också risker
Fakta Skog 2013 nr 3: Missfärgning av veden i poppelstammar 
Fakta Skog 2013 nr 5: ENERWOODS – ett nytt samnordiskt projekt om skog och energi
Fakta Skog 2013 nr 8:  Biomassaproduktion från hybridasp – ett snabbväxande träd
Fakta Skog 2013 nr 12: Ekologiska risker med exotiska trädslag
Fakta Skog 2013 nr 14: Nya höjdutvecklingskurvor för bonitering

(För en fullständig förteckning av FaktaSkog faktablad, se här)