In English

Hybridasp

Hybridasp är en korsning mellan den europeiska (Populus tremula) och amerikanska aspen (Populus tremuloides). Den första korsningen i Sverige gjordes 1939 och det stod ganska snart klart att hybriden ofta var tillväxtmässigt överlägsen den vanliga aspen. Därmed startade ett förädlings- och urvalsprogram på hybriden som fortsatt fram till idag. Inledningsvis var intresset för hybridasp fokuserat på råvara för tändsticksindustrin, för att senare vara en av de lämpliga kandidaterna för beskogning av åkermark. På senare tid odlas hybridasp för en kombinerad produktion av sågvirke (tändsticksvirke), massaved och energiråvara, varav det senare blivit ett viktigt sortiment.

För närvarande finns ett testat och rekommenderat odlingsmaterial av hybridasp för södra Sverige som består av en klonblandning om 15 olika kloner. Det finns även material från Finland och Baltikum som sannolikt går bra att använda men som inte testats i samma omfattning och därför bör vara ett andrahandsalternativ i dagsläget. För närvarande pågår tester för att ta fram ett härdigt och produktivt växtmaterial för mellersta och norra Sverige.

hybridasp

Ett 26-årigt rotskottföryngrat bestånd av hybridasp vid Hjälmaren. Foto: L. Rytter