In English

Aktuell forskning

IPC. Ett sammandrag av den forskning om snabbväxande lövträd som presenterades under IPCs 25:e session i Berlin september 2016 finns på IPCs hemsida. Läs här.

OPTUS – Optimized utilisation of Salix. Ett samarbetsprojket där man studerar alternativa användningsområden av salix. Läs mer här.

CLAP – Ett samarbetsprojekt om klimatanpassad poppel för nordliga breddgrader och möjlighet till hållbar produktion av biomassa. Läs mer här.

SAMBA - Molekylär växtförädling av salix. Läs mer här.

ECOLINK-Salix - Att länka individuella växtegenskaper till ekosystemprocesser i ett modellsystem med salix. Läs mer här.

ENERWOODS – ett samnordiskt projekt för att stärka nordiskt skogsbruk som en betydelsefull aktör i att utveckla konkurrenskraftiga och förnybara energisystem. Läs mer här.

En avhandling om poppelodling "Establishment and Early Management of Populus Species in Southern Sweden" försvarades 2016 av Rebecka Mc Carthy. Länk till avhandlingen.